T-Mark for SME and Sustainable Businesses

ขยายโมเดลประชาสัมพันธ์สินค้าจากผู้ผลิตรายใหญ่ สู่ความสำเร็จของธุรกิจส่งออกที่เน้นความยั่งยืน

T-Mark for SME and Sustainable Businesses

What We Do

การออกแบบเคพีไอ

สัญญาของรัฐบาล

Overview

หลังจากที่รัฐบาลไทยประสบความสำเร็จในการส่งเสริมเเบรนด์สินค้าไทยที่มีตราประทับ T-Mark ที่การันตีมาตรฐานการเเข่งขันในระดับสากล ทางการเริ่มเล็งเห็นถึงศักยภาพของตราประทับนี้ในขยายผลสู่ธุรกิจขนาดเล็กลงมาและกลุ่มธุรกิจที่ตอบโจทย์ของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนเเนวทางธุรกิจที่ตั้งเป้าการพัฒนาที่ยั่งยืน หากสามารถผลักดันให้บริษัทเหล่านี้ได้เข้าสู่ระบบตราประทับ นอกจากจะช่วยยกระดับสินค้าส่งออกใหม่ ๆ แล้ว โครงการนี้จะเป็นการบุกเบิกมาตรฐานสินค้าที่เป็นไปตามกรอบ Sustainablity Development Goal (SDG) ของสหประชาชาติด้วย

Results

ทีมที่ปรึกษาของเจโนไซส์ช่วยสร้างเกณฑ์ใหม่สำหรับธุรกิจเอสเอ็มอีและผู้ผลิตสินค้าส่งออกเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน เราสามารถออกเเบบเเนวทางที่ให้ความสำคัญต่อมาตราฐานคุณภาพสินค้า โดยโอบรับสิ่งใหม่ ๆที่มากับธุรกิจขนาดเล็กลงมา ซึ่งอาจช่วยเปิดโอกาสให้รายได้ส่งออกของไทย และที่สำคัญ เรากลายเป็นผู้ร่วมเปิดประตูกับรัฐบาลไทย เพื่อการประชาสัมพันธ์ความเอาจริงเอาจังของภาคเอกชนในเรื่อง SDG ผ่านตราประทับ T-Mark เช่นกัน

เจโนไซส์จับมือภาาครัฐบุกเบิกมาตรฐานสินค้าส่งออกตามกรอบ SDG ของสหประชาชาติ

More work

ร่วมเปิดกล่องโอกาส
แห่งอนาคตด้วยกัน

Contact

Brief Us

ง่ายและรวดเร็ว
เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

facebook chat

คุยกับทีมฝ่ายขาย

ให้บริการ จันทร์ถึงศุกร์
9:00 น. - 19:00 น.

mobile

โทรติดต่อฝ่ายขาย

ให้บริการ จันทร์ถึงศุกร์
9:00 น. - 19:00 น.