ร่วมงานกับเจโนไซส์

ทีมที่มีความหลากหลายและเป็นที่ที่ทุกคนได้รับการเคารพและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

ดูตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

ค่านิยมหลักของเจโนไซส์

อนาคต

พลังสร้างสรรค์

ต่อยอดความคิดริเริ่มสู่การสร้างสิ่งใหม่ ๆ ในกระบวนการการทำงานของทุกชิ้น

การทำงานเป็นทีม

เชื่อในตัวเอง เพื่อนรอบตัว และบริษัท ผลักดันสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นตามเป้าหมาย

คุณภาพที่ลูกค้ารัก

ทำสิ่งที่มากกว่าความคาดหมายให้เกิดขึ้นได้จนเป็นธรรมชาติ

ความเป็นผู้นำ

ทำได้ทุกวัน ทำได้ทุกที่ เป็นได้ทุกคน

โอกาส และนวัตกรรมใหม่ๆ

เข้าใจ นำมาต่อยอด นำหน้าเพื่อเป็นคนแรก ที่เข้าถึงและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ความสุขในการทำงาน

สำคัญกว่าวิธีการทำงาน คือผลลัพธ์ที่จับต้องได้

ชีวิตการทำงานที่ เจโนไซส์

career jenosize

สร้างรูปแบบการทำงานที่เป็นเลิศและคล่องตัว โดยทำงานได้รวดเร็ว บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเลือกทำงานจากที่ใด และในช่วงเวลาใดก็ได้

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

Work from Anywhere

ทำงานจากที่ออฟฟิศและที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้: 75% ทำงานที่ออฟฟิต 25% (6-8 วันต่อเดือน)

Group Insurance

ประกันสุขภาพ ชีวิต อุบัติเหตุและทุพพลภาพ

Provident Fund

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Flexible hours

ตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นเลือกสถานที่ได้

Macbook provide

เครื่อง Macbook สำหรับทุกคน

Activities

กิจกรรมแบ่งเป็น 4 บ้าน : (Earth, Moon, Sun, Star)

Special Leave

วันลาพักร้อนประจำปีและวันลาพิเศษ

Discount

ส่วนลดจากพาร์ทเนอร์ของเรา

Yearly company outing trip

ทริปท่องเที่ยวประจำปีของบริษัท

TGIF Breakfast

อาหารเช้าทุกวันศุกร์ และ เคาน์เตอร์อาหารว่าง

มาร่วมทำให้
การทำงานสนุกและมีความสุข

มากขึ้นกับเรา

Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier

ร่วมงานกับเรา เพื่อ “สร้าง” โอกาสแห่งอนาคตด้วยกัน