ร่วมงานกับเจโนไซส์

ทีมที่มีความหลากหลาย มีความเชี่ยวชาญที่แตกต่าง และ ทำงานเป็นทีมเป็นหนึ่งเดียวกัน

ดูตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

เจโนไซส์ไม่ใช่สถานที่แต่คือผู้คน

ที่ร่วมกันสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจ ด้วยดิจิทัล เทคโนโลยี และ ความคิดสร้างสรรค์
ที่ซึ่งผู้คนสามารถมาเรียนรู้ ค้นพบ ได้รับการสนับสนุน และ เปล่งประกายความสามารถพิเศษของพวกเขา
เพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ และ เติบโตเป็นผู้นำในแบบของตัวเอง

 ด้วยคุณค่า 7 ข้อ ที่เรามีด้วยกัน

Pitch me

Passion

Passion

รักและหลงใหลในงานที่ทำ เชื่อในงานที่มีความหมายต่อชีวิตตัวเองและผู้อื่น

Innovation

Innovation

เพื่อสร้างสรรค์ความเป็นไปได้ใหม่ให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้น

Trust

Trust

ทำได้จริงตาม commitment ส่งมอบความสำเร็จที่ Impact จนสร้างความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่อง

Creative & Design

Creative & Design

สร้างแรงบันดาลใจที่ทุกคนเข้าถึงและสัมผัสได้

Happiness

Happiness

เข้าใจความสุขของตัวเองส่งต่อไปยังผู้อื่น

Master

Master

ทำจนเก่ง เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เก่งที่สุดในศาสตร์ต่างๆ

Empower

Empower

มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ เป็นแรงบัลดาลให้ตัวเอง สนับสนุนผู้อื่น สร้างผู้นำ สร้างสังคม เติบโตและสำเร็จไปด้วยกัน

ชีวิตการทำงานที่ เจโนไซส์

career jenosize

วัฒนธรรมองค์กรที่มีความหลากหลายและมีพลวัตรก่อให้เกิดบรรยากาศการทำงานซึ่งใส่ในในรายละเอียดครบถ้วน ที่จะช่วยเสริมสร้างการร่วมมือกันการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการทำงานที่เต็มไปด้วยสีสันและเเรงผลักดันให้ถึงเป้าหมาย

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

Work from Anywhere

ทำงานจากที่ออฟฟิศและที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้: 75% ทำงานที่ออฟฟิต 25% (6-8 วันต่อเดือน)

Group Insurance

ประกันสุขภาพ ชีวิต อุบัติเหตุและทุพพลภาพ

Provident Fund

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

Flexible hours

ตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นเลือกสถานที่ได้

Macbook provide

เครื่อง Macbook สำหรับทุกคน

Activities

กิจกรรมแบ่งเป็น 4 บ้าน : (Earth, Moon, Sun, Star)

Special Leave

วันลาพักร้อนประจำปีและวันลาพิเศษ

Discount

ส่วนลดจากพาร์ทเนอร์ของเรา

Yearly company outing trip

ทริปท่องเที่ยวประจำปีของบริษัท

TGIF Breakfast

อาหารเช้าทุกวันศุกร์ และ เคาน์เตอร์อาหารว่าง

มาร่วมทำให้
การทำงานสนุกและมีความสุข

มากขึ้นกับเรา

Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier
Work Happier

ร่วมงานกับเรา เพื่อ “สร้าง” โอกาสแห่งอนาคตด้วยกัน