jenosize event

Innovating event experiences

เติมประสบการณ์ชีวิตด้วยอีเวนท์ที่ใช้นวัตกรรม ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้ผู้มาร่วมงานอีเวนท์เกิดความประทับใจเสมือนกำลังแต่งงานครั้งเดียวในชีวิต

อีเวนท์อันน่าตื่นเต้นและสร้างความประหลาดใจจึงต้องอาศัยการสื่อสาร เพื่อสร้างที่สุดแห่งประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมงานจดจำไปตลอดชีวิต

Jenosize Event

5 Event Services

 

 Event Organizer , event agency, event agency in Thailand , exhibition design , fair design , event planner , event management , event management companies , exhibition stand design
 Event Organizer , event agency, event agency in Thailand , exhibition design , fair design , event planner , event management , event management companies , exhibition stand design

การออกแบบแนวทางการสื่อสารและคอนเซปต์

การสื่อสารและการออกแบบคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้อีเวนท์ นิทรรศการหรืองานจัดแสดงสินค้าประสบความสำเร็จได้ ความท้าทายของเราคือความเข้าใจในปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย การหาแนวทางแก้ปัญหาในการแสดงสินค้าหรือการเชิญให้ผู้คนสนใจมาร่วมงานอีเวนท์ของเรา สิ่งที่เราทำจึง ได้แก่

 • คีย์วิชวล คีย์แมสเสจ และการโฆษณา
 • เครื่องมือทำโปรโมชัน และอาร์ตเวิร์กทั้งหมด
 • ออกแบบข้อมูลที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือในงาน
 Event Organizer , event agency, event agency in Thailand , exhibition design , fair design , event planner , event management , event management companies , exhibition stand design
 Event Organizer , event agency, event agency in Thailand , exhibition design , fair design , event planner , event management , event management companies , exhibition stand design

การดำเนินงานทำอีเวนท์ และงานแสดงสินค้า

การจัดอีเวนท์ให้ถึงเป้าหมายต้องอาศัยการสื่อสาร คอนเทนต์ การออกแบบ โปรดักส์ชัน และกิจกรรม ได้แก่

 • การออกแบบโครงสร้างและโปรดักส์ชันในอีเวนท์
 • การนำใช้นวัตกรรมดิจิทัลมาใช้ในอีเวนท์ เช่น Interactive Wall, Interactive Touch Screen, IOT, Sensor, การลงทะเบียนออนไลน์)
 Event Organizer , event agency, event agency in Thailand , exhibition design , fair design , event planner , event management , event management companies , exhibition stand design

Event Operations

เรามีผู้เชี่ยวชาญในการดูแลและจัดทำอีเวนท์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น งานมอบประกาศนียบัตร อบรม สัมมนา พัฒนาศักยภาพ การตัดสินรางวัล พิธีเปิดตัว งานเชิญนักข่าว งานแถลงข่าว นิทรรศการ ตลอดจนงานแสดงสินค้า โดยมีบุคลากรในการบริหารจัดการอีเวนท์ ได้แก่

 • คนรันลำดับคิว และคนดูแลภายในงานอีเวนท์ระดับนานาชาติ เช่น PM Award
 • อีเวนท์โอเปอร์เรชัน ผู้ประสานงาน และผู้เชิญชวน ซึ่งเราประสบความสำเร็จในการเชิญผู้เข้าร่วม 1.800 คน ใน 2 สัปดาห์
 Event Organizer , event agency, event agency in Thailand , exhibition design , fair design , event planner , event management , event management companies , exhibition stand design

การประชาสัมพันธ์ และช่องทางในการประชาสัมพันธ์

เราเลือกช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักในงบประมาณที่จำกัด โดยบูรณาการช่องทางประชาสัมพันธ์ทั้งช่องทางหลักและช่องทางมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น

 • การตรวจสอบประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์
 • ข่าว Press Release
 • ประชาสัมพันธ์ข่าวตามสื่อหลัก เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อโฆษณานอกบ้าน
 • ประชาสัมพันธ์ข่าวตามช่องทางออนไลน์ (สำนักข่าวออนไลน์, KOLs)
 Event Organizer , event agency, event agency in Thailand , exhibition design , fair design , event planner , event management , event management companies , exhibition stand design

ระบบการประเมินงาน

จากการบูรณาการสื่อหลากหลายช่องทาง เราจึงต้องประเมินและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของความสำเร็จ และ ROI ด้วยการเปรียบเทียบกับ KPIs ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

 • วัดผลด้วย KPI
 • แบบสอบถามและแบบสำรวจออนไลน์
 • รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน


Event Portfolio

 public relations , pr agency , pr agency in Thailand , บริษัท pr ,PR marketing , pr consulting

NEA Grand Opening 2017

Create Grand Opening Event for Deputy Prime Minister

 Event Organizer , event agency, event agency in Thailand , exhibition design , fair design , event planner , event management , event management companies , exhibition stand design

Smart Startup 2017 Siam Paragon Hall

Communicate Startup vs SME from business ideas to thier growth lifes.

 Event Organizer , event agency, event agency in Thailand , exhibition design , fair design , event planner , event management , event management companies , exhibition stand design

PM Award 2017

Award Ceremony Event by Prime Minister

 Event Organizer , event agency, event agency in Thailand , exhibition design , fair design , event planner , event management , event management companies , exhibition stand design

PM Award 2016

Award Ceremony Event by Prime Minister

 Event Organizer , event agency, event agency in Thailand , exhibition design , fair design , event planner , event management , event management companies , exhibition stand design

DEmark 2016-2017 (DEsign Excellence Award)

Award Ceremony Event for DITP, Ministry of Commerce

 Event Organizer , event agency, event agency in Thailand , exhibition design , fair design , event planner , event management , event management companies , exhibition stand design

CAT Testival New Learning Solution

CAT e-learning solution Event & Roadshow

 Event Organizer , event agency, event agency in Thailand , exhibition design , fair design , event planner , event management , event management companies , exhibition stand design

CAT e-business - Digital Tranformation

Organize Digital Transformation Event & Seminar to promote CAT e-business.

 Event Organizer , event agency, event agency in Thailand , exhibition design , fair design , event planner , event management , event management companies , exhibition stand design

Design Service Society

Exhibition Design for DITP at T.I.D.E to support Prime Minister, Thailand

Evolve your Business together

Please leave you contact information

Some of Our Customers

 • PTT
 • 7-Eleven
 • Central
 • King Power
 • True
 • AIS
 • DTAC
 • CAT
 • Thai Union
 • Oishi
 • Malee
 • Enfa
 • Toyota
 • Honda
 • Homepro
 • Weber
 • Counter service
 • JASPAL
 • Jim Thompson
 • demark
 • moc
 • ttt
 • TCEB
 • ttm

Let’s Evolve Your Business Together!

GET STARTED NOW !